1) Condiment a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 2) President a) Confident rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 3) Dominant a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 4) Benefit a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 5) Telegram a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 6) relevant a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 7) dignity a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 8) resident a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 9) festival a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 10) cavity a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 11) optimist a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil 12) elegant a) Confident Rule b) Banana Rule c) Texas Blossom d) Cancel Pencil

Barton 4.11 Confident Rule

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?