15 - 1 + 5 + 9 =, 19 - 3 + 9 + 7 =, 18 - 9 + 4 + 5 =, 13 - 2 + 3 + 8 =, 11 - 1 + 7 + 3 =, 12 - 2 + 1 + 9 = , 14 - 5 + 4 + 5 =, 10 - 1 + 6 + 3 =, 16 - 2 + 3 + 6 + 5 =, 20 - 3 + 2 + 9 + 6 =,

E1 Mental addition: reordering. Tips: add up large nos. first and/or look for pairs that add up to 10.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?