35 - 11 + 15 + 9 =, 58 - 18 + 28 + 12 =, 38 - 11 + 8 + 19 =, 93 - 42 + 3 + 48 =, 30 - 7 + 17 + 3 + 3 =, 67 - 7 + 1 + 9 + 50 = , 91 - 21 + 11 + 39 + 20 =, 32 - 1 + 12 + 9 +10 =, 45 - 15 + 9 + 21 =, 86 - 8 + 31 + 8 + 39 =,

E2 Mental addition: reordering. Tips: add up large nos. first and/or look for pairs that add up to 10, 20, 30, 40, etc.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?