table, chairs, flowers, curtains, shelf, rug, window.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?