blunt, stomp, drift, spend, skimp, tract, squint, crept, plump, gland, draft, spend, brunt, stomp, scant, twist, craft, spent, squish, plant, grasp, slant, brisk, grant, frost, spilt, stand, clump, grunt, blimp, clump, grand, scalp, blond, trash, Clint, grunt, swift, bland, frisk, stilt, tramp, slept, stunt, brand, , , , , , , , .

Barton 3.3 Lots of cards/toucans

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?