1) What's this? a) an eye b) eyes c) ear 2) What's this? a) arms b) an arm c) tail 3) What's this? a) a foot b) a leg c) an arm 4) What's this? a) an ear b) ears c) feet 5) What are they? a) an eye b) an ear c) eyes 6) What is this? a) an arm b) a leg c) tail 7) What are they? a) ears b) an ear c) legs 8) What is this? a) feet b) legs c) a foot 9) What are they? a) legs b) a leg c) a foot 10) What are they? a) a foot b) feet c) ears 11) Is it long or short? a) long b) short 12) Is it long or short? a) long b) short 13) Is it big or small? a) big b) small 14) Is it big or small? a) big b) small

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?