4.13 Vowel Teams

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?