bag, book, glue, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler,

Academy Stars 1. Unit 2. School things

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?