rug, math, dog, chip, bug, bat, pin, jet, hat, sun,

Wilson substep 1.2 all vowels

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?