1) guppy a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule d) Cry Baby Rule 2) exam a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule 3) crisis a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule 4) kitty a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule d) Kiss the Cat 5) extend a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule 6) success a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule 7) Holland a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule 8) discuss a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule d) Picnic Chicken Basket 9) gossip a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule 10) trellis a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule 11) exit a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule 12) dismiss a) Happy Rule b) Campus Confess Rule c) No EXS, No EGS Rule

4.5 Happy, Campus Confess, No EXS No EGS (extra practice page)

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?