/k/: , , , , , , , , , , , /g/: , , , , , , , , , , ,

FIS lesson /k/ & /g/

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?