Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) What is it? a) a crab b) a clam c) an oyster 2) What is it? a) a seahorse b) a jellyfish c) a starfish 3) What is it? a) a jellyfish b) an oyster c) an octopus 4) What is it? a) a seahorse b) a lobster c) a squid 5) What is it? a) a squid b) a jellyfish c) a seagull 6) What is it? a) a shark b) a dolphin c) a whale 7) What is it? a) a sea killer b) a seal c) a shark 8) What is it? a) a seahorse b) a sea urchin c) a starfish 9) What is it? a) a turtle b) an octopus c) a seahorse 10) What is it? a) a clam b) an oyster c) a sea urchin 11) What is it? a) a starfish b) a whale c) a dolphin 12) What is it? a) a shark b) a whale c) a sea killer 13) What is it? a) a stork b) a duck c) a seagull 14) What is it? a) a lobster b) a crab c) a shrimp 15) What is it? a) a jellyfish b) a starfish c) a clam

Sea Animals klasa 3

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо