Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) JUMPER 2) TROUSERS 3) GLOVES 4) SOCKS 5) SHOES 6) SHIRT 7) SCARF 8) HAT

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо