Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) ¿Dónde hay un objeto? a) b) c) 2) ¿Dónde hay tres? a) b) c) 3) ¿Dónde hay dos? a) b) c) 4) ¿Dónde hay cinco? a) b) c) 5) ¿Dónde hay cuatro? a) b) c) 6) ¿Donde hay seis? a) b) c)

Juego "Asociar cantidad a numeral"

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо