Създаване на по-добри уроци по-бързо
Say 3 things you've gone today, Name 4 irregular verbs starting with "s", Name 5 regular verbs starting with "l", Name 4 irregular verbs starting with "h", Name 10 colours, Say 5 things you haven't done today, Say 5 things you did yesterday, Say 5 things you will do tomorrow, Name 7 sports, Name 7 professions, Name 10 wild animals, Name 10 hobbies.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо