Създаване на по-добри уроци по-бързо
Liderazgo coercitivo, Liderazgo democrático, Liderazgo orientativo, Liderazgo afiliativo, Liderazgo ejemplar, Liderazgo formativo.

Tipos de Liderazgo

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо