1) .... balloon a) his b) her 2) .... sister a) his b) her 3) .... kite a) his b) her 4) ..... tiger a) his b) her 5) ....car a) his b) her 6) ...... grandma a) his b) her 7) ..... umbrella  a) his b) her 8) .... kitten  a) his b) her 9) .....dog a) his b) her 10) ....bird a) his b) her

Academy Stars 1. Unit 3. His / her

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?