ch : , , , , , , sh: sh, , , , , ,

ch and sh words

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?