Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) ¿Es correcta? a) Si b) No 2) ¿Qué número falta? a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 f) 8 3) ¿Qué número falta? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 4) ¿Es correcta? a) Si b) No 5) ¿Es correcta? a) Si b) No 6) ¿Qué número falta? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 f) 7 7) ¿Qué número falta? a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 e) 6 f) 5 8) ¿Es correcta? a) Si b) No 9) ¿Es correcta? a) Si b) No

Operaciones básicas

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо