Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Which of these creatures is a mermaid? a) b) c) d) e) 2) Which of these creatures are elves? a) b) c) d) e) 3) Which of these creatures are trolls? a) b) c) d) e) 4) Which of these are gnomes? a) b) c) d) e) 5) Which of these is the Abominable Snowman? a) b) c) d) e)

Mysterious Creatures Quiz

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо