Създаване на по-добри уроци по-бързо
A birthday party - день народження, a tea party - чайна вечірка, a wedding - весілля, a sport victory - спортивна перемога,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо