Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Beginning Sounds - Which one does NOT fit?  a) b) c) 2) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 3) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 4) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 5) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 6) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 7) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 8) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 9) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c) 10) Beginning Sounds - Which one does NOT fit? a) b) c)

Beginning Sounds - Odd Man Out

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Общността Inspirededjax Phonemic Awareness

Structured Language Interventionist - САЩ

Шаблон за превключване

Запленяващо