1) 2, 4, 6, What number comes next? a) b) c) 2) 7, 8,_____, 10 What is the missing number? a) b) c) 3) 3, 4, 2, 3, 4 Look at the pattern what comes next? a) b) c) 4) 00, 000, 0, 00, 000 What comes next? a) 00 b) 000 c) 0 5) Which shape comes next? a) b) c) 6) 1, 3 , 5 ,_____ Which number comes next? a) 6 b) 7 c) 8 7) Complete the pattern: 5, 6,____.8 a) 7 b) 9 c) 10 8) Which shape comes next? a) b) c) 9) Click the colour which comes next a) b) c) 10) Look at the picture. Complete the pattern a) 5 b) c)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?