1) f_n a) a b) i 2) k_t a) a b) i 3) m_n a) a b) i 4) l_p a) a b) i 5) p_n a) a b) i 6) c_p a) a b) i 7) b_t a) a b) i 8) t_n a) a b) i 9) s_t a) a b) i 10) h_t a) a b) i

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?