1) How many? a) 4 b) 6 c) 7 2) How many? a) 4 b) 6 c) 3 3) How many? a) 6 b) 8 c) 7 4) How many? a) 2 b) 3 c) 5 5) How many? a) 9 b) 8 c) 7 6) How many? a) 5 b) 7 c) 4 7) How many? a) 7 b) 10 c) 9 8) How many? a) 4 b) 3 c) 2 9) How many? a) 2 b) 1 c) 0 10) How many? a) 9 b) 10 c) 8

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?