/O/ sound: ox, owl, box, pot, toy, /U/ sound: umbrella, up, nut, bug, cup,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?