1) water - is it renewable or non-renewable?  a) Renewable b) Non-renewable 2) Natural gas - is it renewable or non-renewable? a) Renewable b) Non-renewable 3) Sun's energy - is it renewable or non-renewable? a) Renewable b) Non-renewable 4) Wood - is it renewable or non-renewable? a) Renewable b) Non-renewable 5) Crude oil - is it renewable or non-renewable? a) Renewable b) Non-renewable 6) Coal - is it renewable or non-renewable? a) Renewable b) Non-renewable 7) Minerals - are they renewable or non-renewable? a) Renewable b) Non-renewable 8) Wind - is it renewable or non-renewable? a) Renewable b) Non-renewable 9) Nuclear energy - is it renewable or non-renewable? a) Renewable b) Non-renewable 10) Trees - are they renewable or non-renewable? a) Renewable b) Non-renewable

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?