1) 3 x 3 a) 6 b) 9 c) 13 2) 6 x 7 a) 13 b) 35 c) 42 3) 4 x 12 a) 48 b) 36 c) 16 4) 5 x 8 a) 13 b) 15 c) 40 5) 7 x 8 a) 54 b) 56 c) 15 6) 3 x 9 a) 31 b) 27 c) 21 7) 7 x 4 a) 45 b) 11 c) 28 8) 8 x 3 a) 24 b) 14 c) 11 9) 9 x 2 a) 27 b) 18 c) 51 10) 11 x 4 a) 44 b) 15 c) 21

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?