1) 4 - 1 = a) 3 b) 1 c) 2 2) 9 - 4 = a) 7 b) 6 c) 5 3) 6 - 5 = a) 1 b) 4 c) 5 4) 7 - 3 = a) 10 b) 4 c) 3 5) 10 - 5 = a) 6 b) 2 c) 5 6) 3 - 3 = a) 1 b) 0 c) 3 7) 8 - 4 = a) 4 b) 7 c) 2 8) 5 - 2 = a) 3 b) 2 c) 7 9) 10 - 6 = a) 5 b) 4 c) 1 10) 2 - 2 = a) 4 b) 1 c) 0

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?