1) The ball is ... the box. a) IN b) ON c) UNDER 2) The cat is ... the box. a) IN b) ON c) UNDER 3) The mouse is ... the box. a) IN b) ON c) UNDER   4) The ball is ... the box. a) IN b) ON c) UNDER 5) The mouse is ... the box. a) IN b) ON c) UNDER 6) The cat is ... the table. a) IN b) ON c) UNDER 7) The cat is ... the box. a) IN b) ON c) UNDER 8) The mouse is ... the box. a) IN b) ON c) UNDER 9) The ball is ... the box. a) IN b) ON c) UNDER

Academy Stars 1. Unit 6. In on under

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?