1) A bird ......... fly a) can b) can't 2) An elephant ..... fly a) can b) can't 3) Fish ...... swim a) can b) can't 4) A dog ..... run a) can b) can't 5) A chicken ..... swim a) can b) can't 6) A turtle .... jump a) can b) can't 7) A rabbit.... jump a) can b) can't 8) A bee ..... swim a) can b) can't 9) A cat .... swim a) can b) can't 10) A dog .... fly a) can b) cannot 11) A parrot .... jump a) can b) can't 12) A frog .... jump. a) can b) cannot 13) A lion .... run a) can b) can't 14) A crocodile .... swim a) can b) cannot 15) A pig ... fly a) can b) can't 16) A horse .... run a) can b) can't

can-cant

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?