eye, ear, arm, leg, foot (feet), tail, nose, mouth.

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?