Създаване на по-добри уроци по-бързо
2 Letters Split Them: combat, hiccup, comment, album, expand, snappy, Never Split Digraphs and Units: chicken, blanket, blacken, funky, flashy, jacket, Rotten Letters Stick Together: reply, duplex, secret, regret, zebra, reflex,

4.3 Syllable Division Rule #2

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо