She's happy., She's thirsty., She's hungry., He's cold., He's tired., He's angry., She's sad., She's hot..

Academy Stars 1. Unit 4. Feelings picture

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?