They aren't ready!, She's cold., We aren't sad., Look! They are sad., I'm hungry!, I'm not hungry now..

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?