1) nineteen sixty-eight a) 1868 b) 1968 c) 1916 d) 1908 2) twenty eleven a) 2001 b) 2011 c) 2012 d) 2021 3) seventeen hundred a) 1700 b) 1070 c) 1710 d) 1701 4) two thousand and three a) 2030 b) 2013 c) 2023 d) 2003 5) nineteen ninety-nine a) 1989 b) 1999 c) 1919 d) 1909 6) twenty twenty a) 2020 b) 2002 c) 2022 d) 2012

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?