1) nineteen sixty-eight a) 1868 b) 1968 c) 1916 d) 1908 2) twenty eleven a) 2001 b) 2011 c) 2012 d) 2021 3) seventeen hundred a) 1700 b) 1070 c) 1710 d) 1701 4) two thousand and three a) 2030 b) 2013 c) 2023 d) 2003 5) nineteen ninety-nine a) 1989 b) 1999 c) 1919 d) 1909 6) twenty twenty a) 2020 b) 2002 c) 2022 d) 2012

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?