h, r, c, u, n, sh, o, f, th, a, m, j, s, w, l, t, y, k, i, ck, x, v, b, z, g, d, e, qu, p, wh, ch,

Fundations Sounds- Flip Tiles (- pictures)

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?