1) What's ______? a) scared b) wrong 2) I'm _______ a) happy b) scared 3) Look! It's a big _____ a) dog b) frog 4) Don't ______! It's OK! a) play b) worry

Academy Stars 1. Unit 4. I'm scared Dialogue

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?