go to school, do homework, have breakfast, clean teeth, help animals, visit grandma, get up, help old people, help children,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?