It's a pen., It's a pencil case., It's glue., It's a book., It's a bag., It's a ruler., It's a rubber., It's a pencil..

Academy Stars 1. Unit 2. School things

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?