1) I can..... a) read. b) climb c) swim 2) I can.... a) play. b) climb c) ride a bike 3) I can.... a) draw. b) read. c) climb 4) I can.... a) dance b) jump c) swim 5) I can.... a) ride a bike b) swim c) sing 6) I can.... a) swim b) play c) ride a bike 7) I can.... a) ride a bike b) climb c) jump 8) I can.... a) ride a bike b) play c) swim 9) I can.... a) jump b) ride a bike c) dance 10) I can.... a) throw a ball b) catch a ball c) swim 11) I can.... a) catch a ball b) throw a ball c) swim

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?