What's she doing?, What's he doing?, What's he doing?, What's she doing?, What are they doing?, What are they doing?, What's he doing?, What's he doing?, What are they doing?, What are they doing?, What are they doing?, What's he doing?.

Present Continuous Tense

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?