1) sw___ a) ay b) ee c) y 2) sup-pl__ a) ay b) ee c) y 3) thr__ a) ay b) ee c) y 4) Frid__ a) ay b) ee c) y 5) i-den-ti-f__ a) ay b) ee c) y 6) ab-sen-t__ a) ay b) ee c) y 7) com-mit-t__ a) ay b) ee c) y 8) re-l__ a) i b) ee c) y 9) re-pl__ a) y b) ee c) i 10) re-pl__ a) ee b) ay c) i 11) de-n__ a) y b) i c) ee 12) de-l__ a) y b) ay c) ee 13) ap-pl__ a) i b) y c) ay 14) clas-si-f__ a) ee b) i c) y 15) some-d__ a) y b) ay c) a 16) Ju-l__ a) i b) ee c) y

Barton 4.12 Long A, E, I endings

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?