1) ben___ a) -ch b) -tch c) -sh 2) i___ a) -ch b) -nch c) -tch 3) bel___ a) -sh b) -ch c) -tch 4) ma___ a) -tch b) -ch c) -tsh 5) pi___ a) -nch b) -ch c) -tch 6) quen___ a) -sh b) -ch c) -tch 7) pin___ a) -ch b) -tch c) -j 8) fil___ a) -nch b) -ch c) -tch 9) Fren___ a) -ge b) -tch c) -ch

3.9 ch or tch?

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?