wardrobe, window, lamp, clock, desk, chair, bed.

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?