1) globe a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 2) theme a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 3) glaze a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 4) expire a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 5) dictate a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 6) hedge a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 7) lifetime a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 8) cringe a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 9) lately a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 10) tireless a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 11) introduce a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 12) impose a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 13) refuge a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/ 14) reduce a) making the vowel LONG b) making C say /s/ c) preventing V from being at the end d) making G say /j/

6.5 Jobs of Silent-E 1

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?