ic: panic, music, cubic, civic, toxic, medic, ck: dock, trick, quack, deck, back, slick,

Barton 4.4 Music Trick

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?