sing, ring, thing, bang, rung, gong, ding, pang, tang, pong.

2.1 -ng Reading Words

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?