oll, old, olt, ost, ild, ind, oll, old, olt, ost, ild, ind, oll, old, ost, olt, ild, ind, oll, old, olt, ost, ild, ind, OLD!, OLD!, OLD!, Old man, OLD!.

3.11 read units don't be greedy

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?