Създаване на по-добри уроци по-бързо
дума с гласен звук А, дума с гласен звук Е, дума с гласен звук У, дума с гласен звук Ъ, дума с гласен звук О, дума с гласен звук И, дума с гласни звукове- И / А, дума с гласни звукове- О / Е, дума с гласни звукове- Е / А, дума с гласни звукове- У / Е, дума с гласни звукове- Ъ / Е, дума с гласни звукове- У / А,

Гласни звукове

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо